BLOG

Dobra oferta sponsoringowa

Bez wątpienia oferta jest jednym z podstawowych narzędzi w działaniach sponsoringowych. Od tego, jak przedstawimy swój klub/event itp. zależy często ilość podpisanych umów. Podstawowym błędem

CZYTAJ WIĘCEJ